Levende Balans

Balans, de heilzame ruimte

©Bianca Boonacker

 

Balans is de toestand

Die alle tegenstellingen

Alle mogelijkheden

In evenwicht

In zich heeft

Zonder ze vast te houden

 

Balans is de zijns-kunst

Van evenwicht

Die alle kracht voorradig kent

 

Pas in onbalans

Worden de enorme krachten

Zichtbaar

Die balans herbergde

 

Balans is de heilzame toestand

Van moeiteloosheid

 

Onze maatschappij

Is onbalans verslaafd

Kicken op het zichtbare krachtenveld

Belonen voor de zichtbare moeite.

 

De zichtbare kracht

Is een kracht die zich verplaatst,

Verloopt,

En kost

 

De onzichtbare kracht

Die groter is

Omdat ze beide richtingen in zich heeft

Is “slechts” weet-baar

 

Bij wie dit waarneemt

reist automatisch de vraag

“Hoe kan dat nou?

Dit Toeval?

Deze moeiteloosheid?

 

De harmonie, die liefde, vrede en geneeskracht is,

Die balans, is van niemand persoonlijk.

Maar een kosmische wetmatigheid, die

Geduldig wacht

Op jouw deelname

En loslaten van je persoonlijke oordeel

 

Wie zijn focus heeft op effectiviteit

Of resultaat

Heeft eeuwig en altijd

Zijn focus op onbalans

 

Zoals licht en duister beiden bestaan

Niet zonder elkaar kunnen

En elkaars creatie zijn

 

Zo is balans

De zijnstoestand

De kunst van het balanceren

Waarbij geen van beiden

Noch donker noch licht

Een andere rol wordt toebedeeld

Veroordeeld wordt

Of beoordeeld wordt

Of wordt uitgesloten.

 

Elke toebedeelde rol zal onbedoeld ergens

De gevaarlijke kracht van rollen veroorzaken

Waarvan het effect niet te hanteren is.

De rollende of richtende kracht is nooit balans

Er bestaat geen richten zonder iets aan te richten.

 

Voorwaarde voor balans

Is niets schuwen

Geen oordeel

Elk oordeel brengt onbalans

De ordening die het hoofd wil aanbrengen

Werkt veroordelend

 

De persoonlijkheid kan nooit balans bereiken

Hoogstens een gecontroleerd evenwicht

Wat altijd moeite of energie blijft kosten

En de gevaarlijke neiging heeft statisch te worden

Een belastbare trots

Of vermeende veiligheid

 

Het is slechts

Het onpersoonlijke

Wat balans kan zijn

En dankbaar is

Voor het geschenk

 

Balans kan nooit

Oorzaak of gevolg zijn

 

Het is onbalans wat

De richting van oorzaak en gevolg

Volgt

En in-zichzelf bewegingloos is

 

Het is balans

Wat in zichzelf bewegelijk is

Helende ruimte

Die zichzelf continue vernieuwd

Volgens de kosmische wetmatigheden

Zonder houvast

Licht gevende ruimte

De volledigheid

Van loslaten

De genade van het “toeval”

Van genezing

En dankbaar geluk

 

Eenmaal dit ervaren

Is er geen weg terug.

En Is elke andere werking

Effect of resultaat

Zo hol en kortstondig als de leegte van het

Geven van het aangeleerde antwoord op een som

 

 

©Bianca Boonacker

Augustus 2021